Migracija sa Selenium RC na Selenium WebDriver

Kako je WebDriver naslednik Selenium RC-a, svakako da je bolja investicija pisati nove testove korišćenjem novog API-ja. Međutim, šta raditi sa testovima koji već postoje i koji su napisani za Selenium RC. Tvorci WebDriver-a su ovaj problem imali u vidu i zbog toga je moguće izvršiti migraciju na novi API na prilično bezbolan način. Ukoliko je Selenium Server već startovan, potrebno je dodati u test još dve linije koda: var selenium = new DefaultSelenium("localhost", 4444, "*firefox", "http://www....

2012-02-14 · 1 min · Ivan Franjic

Generic Controller

Kao nastavak na prethodni članak, ovde je opisan jedan od načina realizacije generičkog rešenja za kontrolere. Ono što je zajedničko za većinu kontrolera jeste da sadrže CRUD (Create, Read, Update, Delete) operacije. Međutim, kontroleri se oslanjaju na različite Repository implementacije i manipulišu različitim entitetima. Zbog toga je logično napraviti neku baznu klasu koja obuhvata CRUD operacija ali je ujedno i generička kako bi mogla da radi sa različitim entitetima. Ovaj članak se nadovezuje na prethodni - Generic Repository, tako da je preporučljivo prethodno pročitati i taj članak....

2012-01-30 · 3 min · Ivan Franjic

Generic Repository

U ASP.NET MVC zajednici jako je popularna upotreba Repository paterna za rad sa podacima, zbog toga gotovo da ne postoje primeri koji se ne oslanjaju na ovaj patern. Više informacija o Reposiotry paternu može se naći na MSDN-u ili na sajtu Martin-a Fowler-a, a u ovom postu je prikazan kod koji ilustruje kako može da se implementira generički Repository nad Entity Framework-om. IRepository Ovaj generički interfejs definiše metode koje zahtevaju sve konkretne Repository klase....

2012-01-17 · 3 min · Ivan Franjic

WebDriver - ITakeScreenshot

Prilikom izvršavanja auto testa često sam bio u situaciji da mi je potreban screenshot aplikacije. Razloga za to može biti više, ali najčešći razlog jeste potreba da se uhvati trenutak u kome je test pao kako bi se lakše utvrdio uzrok. Pored toga neke stvari je neophodno testirati, ali samo testiranje nije moguće u potpunosti automatizovati. Na primer, potrebno je testirati da li je layout ili uopšte neki vizuelni aspekt aplikacije korektan....

2011-12-15 · 2 min · Ivan Franjic

PageMapper

U prethodnom postu sam govorio o Page Object paternu kao načinu pisanja UI testova i dao primer koji se oslanja na Selenium WebDriver. Iako ovaj pristup smanjuje dupliranje koda i olakšava održavanje, implementacija Page Object klasa može da bude prilično zamorna. Da bi koristli Paga Object kalse, potrebno je da izvršimo mapiranje korisničkog interfejsa aplikacije koja se testira. Ako uzmemo u obzir da jedna netrivijalna aplikacija može da ima nekoliko desetina, pa i par stotina, stranica a da pri tom svaka stranica može da ima veći broj UI kontrola koje podržavaju neki vid interakcija, jasno je da UI mapiranje može da preraste u veliki posao....

2011-12-03 · 2 min · Ivan Franjic

Page Object Pattern

Od testova se očekuje da se brzo prilagode promenama korisničkog interfejsa, koje su nažalost vrlo česte. Pored toga, od testova se očekuje da rade sa više različitih korisničkih interfejsa za različite uređaje, počev od web stranica za desktop browser-e pa do mobilnih verzija stranica za mobile browser-e. Za ove probleme postoji univerzalno rešenje u vidu Page Object paterna koji se može primeniti kako na web tako i na desktop aplikacije, odnosno na bilo koju vrstu GUI aplikacija....

2011-11-30 · 3 min · Ivan Franjic

Selenium 2 - WebDriver

Selenium 2 (WebDriver) pretstavlja jedno od rešenja za automatsko testiranje web aplikacija. Ima jednostavan API koji se brzo i lako uči, svakako lakše nego Selenium-RC (1.0) API, što naravno čini testove lakšim za razumevanje i održavanje. Ne zavisi ni od jednog test framework-a tako da se može se koristiti uz bilo koji unit testing framework (NUnit, xUnit, MSTest itd.). Kako to zapravo radi Kada se jednom doda u test projekat, WebDriver se koristi kao i bilo koja druga biblioteka i za razliku od Selenium RC nisu potrebne nikakve dodatne instalacije ili startovanje dodatnih procesa....

2011-11-18 · 2 min · Ivan Franjic

Testiranje web-a

Problemi koji postoje u automatskom testiranju web aplikacija su slični problemima pri testiranju desktop aplikacija. Kod web aplikacija imamo različite internet pretraživače kao i različite verzije pretraživača. S druge strane, kod desktop aplikacija imamo različite platforme (Delphi, Java, .Net), a postoje i značajne razlike u pristupu automatizaciji u zavisnosti od UI framework-a (kao npr. Win32, WinForms, WPF). Zbog toga retko koji framework za testiranje UI-a podržava više različitih platformi ili pretraživača....

2011-11-14 · 2 min · Ivan Franjic

ConnectionStrings enkripcija

S obzirom da se celokupna konfiguarcija ASP.NET aplikacije nalazi u čistom obliku u web.config fajlu, uključujući i connection stringove, ovo svakako predstavlja sigurnosnu pretnju. Na svu sreću .Net poseduje mehanizme kojima se ova pretnja lako može otkloniti. Postoje provajderi enkripcije koji mogu da izvrše šifromanje i dešifrovanje određenih web.config sekcija. U primeru koji sledi, prikazana je upotreba RSAProtectedConfigurationProvider-a za šifrovanje i dešifrovanje connectionStrings sekcije. Napravićemo novu ASP.NET MVC aplikaciju i izmeniti Index akciju HomeController-a tako da sadrži sledeći kod:...

2011-10-31 · 2 min · Ivan Franjic

Custom HandleErrorAttribute

U okviru ASP.NET MVC framework-a postoji HandleErrorAttribute koji se može koristiti za centralizovanu obradu izuzetaka u MVC aplikaciji. Međutim, već prilikom razvoja prve ASP.NET MVC aplikacije pokazalo se da ovaj atribut nema sve mogućnosti koje su mi potrebne. Ono što ne dostaje jeste mogućnost da se na neki način kontroliše nivo informacija o grešci koji će se prikazati. Drugim rečima, želim da prilikom debug-a mogu da vidim ceo stack trace, dok za release, odnosno za krajnjeg korisika, želim da se prikazuje neka generička poruka o grešci....

2011-10-15 · 2 min · Ivan Franjic