Prilikom izvršavanja auto testa često sam bio u situaciji da mi je potreban screenshot aplikacije. Razloga za to može biti više, ali najčešći razlog jeste potreba da se uhvati trenutak u kome je test pao kako bi se lakše utvrdio uzrok.

Pored toga neke stvari je neophodno testirati, ali samo testiranje nije moguće u potpunosti automatizovati. Na primer, potrebno je testirati da li je layout ili uopšte neki vizuelni aspekt aplikacije korektan.

Koji god razlog da je, pomouću Selenium 2 WebDriver-a moguće je napraviti screenshot internet pretraživača na vrlo jednostavan način.

Primer koji sledi prikazuje kako se može uhvatiti screenshot ukoliko test padne:

[TestClass]
public class MyTests
{
  public TestContext TestContext { get; set; }
  public IWebDriver Driver { get; private set; }
   
  /// <summary>
  /// Test initialize
  /// </summary>
  /// <remarks>This method is run before each Test</remarks>
  [TestInitialize]
  public void TestInitialize()
  {
    Driver = new FirefoxDriver();
  }
 
  /// <summary>
  /// Test cleanup
  /// </summary>
  /// <remarks>This method is run after each Test</remarks>
  [TestCleanup]
  public void TestCleanup()
  {
    var screenShotDriver = Driver as ITakesScreenshot;
    if (screenShotDriver == null) return;
 
    // Make filename unique in case this is a cleanup for data-driven test ;)
    var filename = string.Format("screenshot-{0}.png", DateTime.Now.Ticks);
    var fullFilename = Path.Combine(TestContext.ResultsDirectory, filename);
     
    var screenShot = screenShotDriver.GetScreenshot();
    screenShot.SaveAsFile(fullFilename, ImageFormat.Png);
    TestContext.AddResultFile(fullFilename);
     
    Driver.Quit();
  }
 
  [TestMethod]
  public void ScreenshotTest()
  {
    Assert.Fail("I just want to take a screenshot!");
  }
}