Poslednji IoC kontejner u ovom serijalu je Castle Windsor. Ovaj IoC kontejner je deo Castle projekta iza koga stoji grupa iskusnih .Net developer-a.

Jednostavna implementacija IDependencyResolver interfejsa pomoću Castle Windsor IoC kontejnera bi izgledala ovako:

public class CastleWindsorDependencyResolver : IDependencyResolver
{
  private IKernel kernel;
 
  public CastleWindsorDependencyResolver(IKernel kernel)
  {
    this.kernel = kernel;
  }
 
  public object GetService(Type serviceType)
  {
    try
    {
      return this.kernel.Resolve(serviceType);
    }
    catch
    {
      return null;
    }
  }
 
  public IEnumerable<object> GetServices(Type serviceType)
  {
    try
    {
      return this.kernel.ResolveAll(serviceType).Cast<IEnumerable<object>>();
    }
    catch
    {
      return new List<object>();
    }
  }
}

Na kraju, konfigurisanje Castle Windsor IoC kontejnera treba izvršiti unutar Global.asax.cs fajla:

protected void Application_Start()
{
  RegisterCastleWindsorDependencyResolver();
  RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
  RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
}
 
private void RegisterCastleWindsorDependencyResolver()
{
  var container = new WindsorContainer()
    .Register(Component.For<HomeController>())
    .Register(Component.For<IRepository>().ImplementedBy<ConcreteRepository>());
     
  DependencyResolver.SetResolver(
    new CastleWindsorDependencyResolver(container.Kernel));
}