Autofac je još jedan IoC kontejner za .Net, takođe vrlo popularan. Odlikuje ga manja veličina biblioteka u odnosu na ostale IoC kontejnere, ali ne i nedostatak funkcionalnosti.

Jednostavna implementacija IDependencyResolver interfejsa pomoću Autofac framework-a bi izgledala ovako:

public class AutofacDependencyResolver : IDependencyResolver
{
  private IContainer container;
 
  public AutofacDependencyResolver(Autofac.IContainer container)
  {
    this.container = container;
  }
 
  public object GetService(Type serviceType)
  {
    try
    {
      return this.container.Resolve(serviceType);
    }
    catch
    {
      return null;
    }
  }
 
  public IEnumerable<object> GetServices(Type serviceType)
  {
    try
    {
      Type type = typeof(IEnumerable).MakeGenericType(
      new Type[]
      {
        serviceType
      });
      object obj = this.container.Resolve(type);
      return (IEnumerable<object>)obj;
    }
    catch
    {
      return new List<object>();
    }
  }
}

Setup Autofac IoC kontejnera treba staviti u Global.asax.cs fajl:

protected void Application_Start()
{
  RegisterAutofacDependencyResolver();
  RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
  RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
}
 
private void RegisterAutofacDependencyResolver()
{
  var builder = new ContainerBuilder();
  builder.RegisterType<HomeController>();
  builder.RegisterType<ConcreteRepository>().As<IRepository>();
 
  DependencyResolver.SetResolver(
  new AutofacDependencyResolver(builder.Build()));
}