Ninject je open source DI framework, besplatan za ličnu i komercijalnu upotrebu. U .Net zajednici možda i najpopularniji. Odlikuje ga jednostavna i simpatična sintaksa, kao i vrlo dobra dokumentacija koja do detalja objašnjava njegovu upotrebu.

Jednostavna implementacija IDependencyResolver interfejsa pomoću Ninject DI framework-a bi izgledala ovako:

public class NinjectDependencyResolver : IDependencyResolver
{
  private readonly IKernel kernel;
 
  public NinjectDependencyResolver(IKernel kernel)
  {
    this.kernel = kernel;
  }
 
  public object GetService(Type serviceType)
  {
    try
    {
      return this.kernel.Get(serviceType);
    }
    catch
    {
      return null;
    }
  }
 
  public IEnumerable<object> GetServices(Type serviceType)
  {
    try
    {
      return this.kernel.GetAll(serviceType);
    }
    catch
    {
      return new List<object>();
    }
  }
}

Na kraju, potrebno je podesiti IoC kontejner unutar Global.asax.cs fajla:

protected void Application_Start()
{
  RegisterNinjectDependencyResolver();
  RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
  RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
}
 
private void RegisterNinjectDependencyResolver()
{
  var kernel = new StandardKernel();
  kernel.Bind<IRepository>().To<ConcreteRepository>();
  DependencyResolver.SetResolver(new NinjectDependencyResolver(kernel));
}