MVC obrazac je prvi put opisan još 1979. godine. od strane Trygve Reenskaug, međutim, negovoj popularnosti u razvoju web aplikacija najviše je doprineo Ruby on Rails. Iako je MVC obrazac bio poznat i ranije, prelomna tačka je bila negde sredinom 2004. godine kada je prezentovan Ruby on Rails framework. U ovom frameworku spojene su mogućnosti Ruby jezika i MVC obrazca kako bi se stvorilo nešto posebno.

Ruby on Rails je definitivno jedan od najpopularnijih MVC frameworka za web, i on je zasnovan na dva osnovna principa: Convention over configuration i DRY princip. Danas postoji veliki broj MVC frameworka u gotovo svim programskim jezicima, i svi oni su zasnovani na ova dva osnovna principa, pa tako i ASP.NET MVC.

Osnovna ideja MVC obrazca je razdvajanje domenske logike (model - Model) i korisničkog interfejsa (pogled - View). Ova dva dela su indirektno povezana preko Publish-Subscribe mehanizma poznatog i kao Observer obrazac. Treći deo arhitekture predstavlja kontroler (Controller) koji implementira konkretnu strategiju (Strategy) za pogled.

Primena ovog obrazca ima smisla kada je pogled jednostavan i ne sadrži programski kod, kao što je to kod web aplikacija i HTML-a. Na ovaj način, pogled kreira korisnički interfejs, a kontroler obraduje korisničke akcije.

Davne 2002. godine pojavio se .Net framework, a sa njim i ASP.NET. Do tada su desktop developeri koristili Visual Basic, a web developeri klasičan ASP. ASP je bio jednostavan skript jezik, dok je s druge strane VB imao kompletnije razvojno okruženje sa jednostavnim drag-and-drop konceptom kreiranja formi.

S obzirom da je do tada Microsoft stvorio armiju VB developera, logicno je bilo za očekivati da ce se nacin razvoja desktop aplikacija preneti i na web aplikacije. Zbog toga je uz ASP.NET došao WebForms, koji je zasnovan na događajima i obezbeđuje isti način razvoja (drag-and-drop) kao i kod WinForms aplikacija.

U WebForms je uloženo dosta truda kako bi se apstrahovao stateless medij kakav je web. Ovo je naravno imalo svoju cenu, ali se tada smatralo da je važnija produktivnost i vrlo strma kriva učenja. Vremenom je postalo jasno da ovakav princip razvoja nije pogodan za web aplikacije.

ASP.NET MVC framework predstavlja implementaciju MVC obrazca za .Net jezike. Posle niza godina, Microsoft je uvideo da razvoj web apliakcija zasnovan na dogadajima nije prikladan za web, i da developeri žele više kontrole nad svojim kodom. Kao rezultat toga, pokrenut je open-source projekat razvoja ASP.NET MVC frameworka koji Microsoft vodi uz veliku pažnju šta programerska zajednica želi.