[ Log On ]

FeedResult - Kreiranje custom ActionResult-a

Posted by frennky on 7/13/2011 @ 11:49 PM in Web Development

U ovom postu biće prikazano kako može da se napravi custom ActionResult koji vraća feed kao odgovor na zahteva browser-a.

ActionResult

Svaka akcija kontrolera vraća objekat koji proizilazi iz apstraktne ActionResult klase. ASP.NET MVC sadrži nekoliko klasa koje nasleđuju ActionResult:

 • ContentResult
 • EmptyResult
 • FileResult (apstraktna)
  • FileContentResult
  • FilePathResult
  • FileStreamResult
 • HttpUnauthorizedResult
 • JavaScriptResult
 • JsonResult
 • RedirectResult
 • RedirectToRouteResult
 • ViewResultBase (apstraktna)
  • PartialViewResult
  • ViewResult

ActionResult klasa sadrži samo jednu metodu, tako da ako pravimo custom ActionResult potrebno je da preklopimo samo ExecuteResult metodu. Iako, u našem primeru možemo direktno da nasledimo ActionResult klasu, mi ćemo naslediti FileResult.

S obzirom da je MVC open source projekat, evo i source-a ove dve klase:

  public abstract class ActionResult {
    public abstract void ExecuteResult(ControllerContext context);
  }

   public abstract class FileResult : ActionResult {

    protected FileResult(string contentType) {
      if (String.IsNullOrEmpty(contentType)) {
        throw new ArgumentException(MvcResources.Common_NullOrEmpty, "contentType");
      }

      ContentType = contentType;
    }

    private string _fileDownloadName;

    public string ContentType {
      get;
      private set;
    }

    public string FileDownloadName {
      get {
        return _fileDownloadName ?? String.Empty;
      }
      set {
        _fileDownloadName = value;
      }
    }

    public override void ExecuteResult(ControllerContext context) {
      if (context == null) {
        throw new ArgumentNullException("context");
      }

      HttpResponseBase response = context.HttpContext.Response;
      response.ContentType = ContentType;

      if (!String.IsNullOrEmpty(FileDownloadName)) {
        // From RFC 2183, Sec. 2.3:
        // The sender may want to suggest a filename to be used if the entity is
        // detached and stored in a separate file. If the receiving MUA writes
        // the entity to a file, the suggested filename should be used as a
        // basis for the actual filename, where possible.
        ContentDisposition disposition = new ContentDisposition() { FileName = FileDownloadName };
        string headerValue = disposition.ToString();
        context.HttpContext.Response.AddHeader("Content-Disposition", headerValue);
      }

      WriteFile(response);
    }

    protected abstract void WriteFile(HttpResponseBase response);

  }

Kako bi browser shvatio da se radi o feed-u, potrebno je da u response-u dodamo header Content-Disposition sa vrednošću application/rss+xml. Ovo je ujedno i razlog zašto ćemo naslediti FileResult umesto ActionResult.

Atom i RSS

Atom i Rss predstavljaju dijalekte XML-a, ali na svu sreću nije potrebno da se bavimo parsiranjem XML-a. U .NET-u postoji skup klasa koje su namenjen za rad sa strukturama podataka kakve su Atom i Rss feed-ovi. U prostoru imena System.ServiceModel.Syndication nalazi se nekoliko klasa:

 • SyndicationFeed
 • SyndicationItem
 • SyndicationContent
 • itd.

Implementacija

Uzećemo za primer blog aplikaciju, odnosno Post klasu kao model za koji ćemo generisati feed:

public class Post
{
  public int PostId { get; set }
  public string Title { get; set; }
  public string Body { get; set; }
  public string Permalink { get; set; }
  public DateTime Posted { get; set; }
}

FeedController je krajnje jednostavan i mislim da nema potrebe detaljnije objašnjavati šta radi:

public class FeedController : Controller
{
	private BlogContext db = new BlogContext();
	
	public ActionResult Atom()
	{
		var posts = db.Posts.All();
		return FeedResult(posts, FeedFormat.Atom10);
	}
	
	public ActionResult Rss()
	{
		var posts = db.Posts.All();
		return FeedResult(posts, FeedFormat.Rss20);
	}	
}

FeedResult izgledaće ovako:

  public class FeedResult : FileResult
  {
    private IEnumerable items;
    private FeedFormat feedFormat;
    private Uri currentUrl;
    public SyndicationFeed Feed { get; set; }

    public FeedResult(IEnumerable items, FeedFormat format)
      : base("application/rss+xml")
    {
      this.items = items;
      this.feedFormat = format;
    }

    public override void ExecuteResult(ControllerContext context)
    {
      this.currentUrl = context.RequestContext.HttpContext.Request.Url;
      base.ExecuteResult(context);
    }

    protected override void WriteFile(HttpResponseBase response)
    {
      Feed = new SyndicationFeed("Feed title", "Feed description", this.currentUrl, GetSyndicationItems());      
      Feed.Authors.Add(new SyndicationPerson("my@email.com", "My Name", "MyBlogUrl"));      
      Save(XmlWriter.Create(response.Output));
    }

    private void Save(XmlWriter writer)
    {
      switch (this.feedFormat)
      {
        case FeedFormat.Atom10:
          Feed.SaveAsAtom10(writer);
          break;
        case FeedFormat.Rss20:
          Feed.SaveAsRss20(writer);
          break;
        default:
          Feed.SaveAsRss20(writer);
          break;
      }
      writer.Close();
    }

    private List GetSyndicationItems()
    {
      var items = new List();
      foreach (var post in this.items)
      {
        var item = new SyndicationItem
        {
          Title = SyndicationContent.CreatePlaintextContent(post.Title),
          Content = SyndicationContent.CreateHtmlContent(post.Body),
          Id = post.PostId.ToString(),
          PublishDate = post.Posted,
          LastUpdatedTime = post.Posted
        };
        item.AddPermalink(new Uri(post.Permalink));
        items.Add(item);
      }
      return items;
    }
  }

  public enum FeedFormat
  {
    Atom10,
    Rss20
  }

Mislim da kod FeedResult-a dovoljno sam sebe objašnjava, treba samo obratiti pažnju na dve metode koje su preklopljne: WriteFile i ExecuteResult. ExecuteResult je metoda nasleđena od ActionResult-a i nju okida ControllerActionInvoker. WriteFile je nasleđena on FileResult klase i ona je odgovorna za pisanje sadržaja fajla u response. U slučaju nekog fajla to bi bio niz bajtova, a u našem slučaju to je sadržaj XML fajla (Atom ili RSS feed).